Соціальний захист дітей, які перебувають в сім᾿ях патронатних вихователів, в умовах надзвичайного або воєнного стану

Соціальний захист дітей, які перебувають в сім᾿ях патронатних вихователів, в умовах надзвичайного або воєнного стануЗахист прав та законних інтересів дітей, які  перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування внаслідок  воєнного стану, активних бойових дій,  має бути під постійною увагою та контролем усіх служб, які опікуються дітьми.

Однією із форм тимчасового влаштування дітей зазначеної категорії є сім᾿ї патронатних вихователів.

До початку російської агресії та активних бойових дій та території України,  в області у містах Маріуполь, Слов᾿янськ, Бахмут, Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Авдіївка функціонували 14 сімей патронатних вихователів, у яких виховувалася 21 дитина.

З 24 лютого 2022 року, незважаючи на оголошення у країні воєнного               стану, робота щодо створення нових сімей патронатних вихователів та влаштування до них дітей триває. Так, у  містах Костянтинівка, Мирноград та Дружківка були створені 4 нові сім᾿ї. У сім’ї  патронатних вихователів області були влаштовані 6 дітей.

В області активізовано роботу щодо забезпечення прав дітей на виховання у безпечному сімейному середовищі та отримання усіх необхідних соціальних гарантій. Допомогу у реалізації цих прав надають сім’ї патронатних вихователів. На сьогодні на території області продовжують перебувати та виконувати свої функції 5 таких сімей: у містах Костянтинівка, Дружківка та Бахмут.

У всі часи життя людини, а особливо дитини, було, залишається та буде залишатися вищою цінністю. У зв’язку із проведенням активних бойових дій на території області, проводиться постійна робота щодо переміщення (евакуації) сімей патронатних вихователів разом із дітьми у безпечні населені пункти України та за кордон.

З 24 лютого 2022 року за межі області виїхали 10 сімей патронатних вихователів, у тому числі 1 – за кордон.

Робота щодо соціального захисту дітей, які  перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування, в області триває.