Особливості запровадження та організації функціонування послуги патронату над дитиною під час воєнного стану

Особливості  запровадження та організації функціонування послуги патронату над дитиною під час воєнного стану10 травня 2022 року  набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України  № 581  «Про внесення змін до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя» (далі – Порядок), якою врегульовано надання послуги патронату над дитиною  під час воєнного або надзвичайного стану та у разі виникнення загрози життю чи здоров’ю дитини

Так, з урахуванням обставин воєнного або надзвичайного стану, постанову Кабінету Міністрів України  від  20 серпня 2021 року № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною» було доповнено пунктами 35-42.

Змінами передбачено, що рекомендацію про можливість надання послуги патронату над дитиною кандидату у патронатні вихователі та добровільному помічнику у разі успішного проходження ними основного курсу навчання може видавати відповідний обласний, Київський міський центр соціальних служб.

Рішення про надання послуги патронату над дитиною та укладення договору про умови запровадження патронату приймається  протягом п’яти календарних днів за розпорядженням сільського, селищного, міського голови.

Розпорядження про влаштування до сім’ї патронатного вихователя дитини, яка залишилась без батьківського піклування, та укладення договору про патронат видається сільським, селищним, міським головою за поданням служби у справах дітей районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради (далі – служба) протягом п’яти робочих днів з моменту передачі дитини з урахуванням дати, зазначеної в акті про факт передачі дитини.

Постановою внесені зміни про можливість влаштування до сім’ї патронатного вихователя, за його згодою, дітей, які не є рідними братами та сестрами або такими, що виховувались в одній сім’ї.

У разі виникнення загрози життю чи здоров’ю дитини під час дії надзвичайного або воєнного стану:

сім’я патронатного вихователя може переміститися разом з дитиною, яка перебуває під патронатом, на безпечну територію, про що патронатний вихователь  негайно повідомляє батькам/законним представникам дитини, службі виконавчого органу, який передав дитину під патронат, або службі у справах дітей обласної військової адміністрації про обставини, намір та маршрут переміщення на безпечну територію.

Якщо сім’я патронатного вихователя не може або не хоче переміщуватися, сільський, селищний, міський голова приймає рішення про припинення договору про патронат та подальше влаштування дитини і переміщення її на безпечну територію.

У разі неможливості прийняття рішення про повернення дитини до батьків/законних представників за згодою патронатного вихователя сільський, селищний, міський голова може видати розпорядження про продовження строку дії договору про патронат над дитиною на період надзвичайного або воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення.

Якщо, з об’єктивних причин, орган опіки та піклування не має можливості виконувати свої функції, сільський, селищний, міський голова за місцем переміщення сім’ї патронатного вихователя з дитиною видає розпорядження про тимчасову організацію роботи сім’ї патронатного вихователя з урахуванням обставин, у тому числі і до припинення надзвичайного або воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення.

 У разі вимушеного переміщення сім’ї патронатного вихователя разом з дитиною, влаштованою під патронат:

1) патронатний вихователь повідомляє службі виконавчого органу за місцем переміщення та службі, яка передала дитину під патронат, нову адресу свого проживання та контактні дані;

2) служба, яка передала дитину під патронат, надсилає копію договору про патронат над дитиною службі за місцем переміщення сім’ї патронатного вихователя та, у разі можливості, вносить інформацію про тимчасове місце перебування дитини до єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» або інформує про це Національну соціальну сервісну службу України.

Служба у справах дітей за місцем переміщення сім’ї патронатного вихователя:

сприяє створенню умов для функціонування сім’ї патронатного вихователя та задоволенню потреб влаштованої дитини;

протягом п’яти робочих днів бере на облік дитину, яка перебуває у сім’ї патронатного вихователя, повідомляє органу соціального захисту населення про розміщення на його території сім’ї патронатного вихователя та надсилає повідомлення службі, яка передала дитину під патронат;

за згодою патронатного вихователя може здійснювати додаткове влаштування дітей під патронат.

Дія договору про патронат припиняється на підставі розпорядження сільського, селищного, міського голови за поданням служби у разі:

відсутності можливості надавати послугу патронату над дитиною в умовах надзвичайного або воєнного стану;

виникнення у сім’ї патронатного вихователя не сприятливих для перебування дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя обставин, зазначених у пунктах 5, 30 та абзаці четвертому пункту 35 цього Порядку.

Рішення про припинення дії договору про патронат та вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя приймає сільський, селищний, міський голова на підставі документів, що обґрунтовують доцільність прийняття такого рішення. Підставами для прийняття рішення є висновок служби про досягнення цілей, визначених індивідуальним планом соціального захисту дитини, та наявність одного із документів, передбачених пунктом 31 цього Порядку.

Якщо сім’я патронатного вихователя разом з дитиною, яка перебувала під патронатом, перемістилася за кордон, строк дії рішення органу опіки та піклування/розпорядження голови сільської, селищної, міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя та договору про патронат над дитиною за згодою патронатного вихователя продовжується на період до видання іншого розпорядження сільського, селищного, міського голови чи до припинення надзвичайного або воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення.

Під час повернення в Україну патронатний вихователь зобов’язаний протягом п’яти календарних днів повідомити службі за місцем свого проживання про дітей, які перебувають у сім’ї патронатного вихователя.

Якщо патронатний вихователь не погоджується на продовження строку дії договору чи у разі виникнення обставин, що унеможливлюють його виконання, він зобов’язаний повідомити про це консульській установі в країні перебування.

Консульська установа інформує про це Національну соціальну сервісну службу України, яка приймає рішення про надання підтримки патронатній сім’ї та продовження виконання договору про патронат чи про подальше тимчасове влаштування дитини за кордоном або вжиття заходів для повернення дитини в Україну, та повідомляє службі у справах дітей, з якою укладено договір про патронат.

Після повернення дитини в Україну служба вносить інформацію про переміщення дитини до єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» та вживає заходів для влаштування дитини. Якщо служба з об’єктивних причин не може виконувати свої функції, заходів для влаштування дитини після її повернення в Україну вживає Національна соціальна сервісна служба України.