Особливості запровадження та організації функціонування послуги патронату над дитиною під час воєнного стану

Особливості  запровадження та організації функціонування послуги патронату над дитиною під час воєнного стану

Особливості  запровадження та організації функціонування послуги патронату над дитиною під час воєнного стану10 травня 2022 року  набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України  № 581  «Про внесення змін до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя» (далі – Порядок), якою врегульовано надання послуги патронату над дитиною  під час воєнного або надзвичайного стану та у разі виникнення загрози життю чи здоров’ю дитини

Так, з урахуванням обставин воєнного або надзвичайного стану, постанову Кабінету Міністрів України  від  20 серпня 2021 року № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною» було доповнено пунктами 35-42.

Змінами передбачено, що рекомендацію про можливість надання послуги патронату над дитиною кандидату у патронатні вихователі та добровільному помічнику у разі успішного проходження ними основного курсу навчання може видавати відповідний обласний, Київський міський центр соціальних служб.

Рішення про надання послуги патронату над дитиною та укладення договору про умови запровадження патронату приймається  протягом п’яти календарних днів за розпорядженням сільського, селищного, міського голови.

Розпорядження про влаштування до сім’ї патронатного вихователя дитини, яка залишилась без батьківського піклування, та укладення договору про патронат видається сільським, селищним, міським головою за поданням служби у справах дітей районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради (далі – служба) протягом п’яти робочих днів з моменту передачі дитини з урахуванням дати, зазначеної в акті про факт передачі дитини.

Постановою внесені зміни про можливість влаштування до сім’ї патронатного вихователя, за його згодою, дітей, які не є рідними братами та сестрами або такими, що виховувались в одній сім’ї.

У разі виникнення загрози життю чи здоров’ю дитини під час дії надзвичайного або воєнного стану:

сім’я патронатного вихователя може переміститися разом з дитиною, яка перебуває під патронатом, на безпечну територію, про що патронатний вихователь  негайно повідомляє батькам/законним представникам дитини, службі виконавчого органу, який передав дитину під патронат, або службі у справах дітей обласної військової адміністрації про обставини, намір та маршрут переміщення на безпечну територію.

Якщо сім’я патронатного вихователя не може або не хоче переміщуватися, сільський, селищний, міський голова приймає рішення про припинення договору про патронат та подальше влаштування дитини і переміщення її на безпечну територію.

У разі неможливості прийняття рішення про повернення дитини до батьків/законних представників за згодою патронатного вихователя сільський, селищний, міський голова може видати розпорядження про продовження строку дії договору про патронат над дитиною на період надзвичайного або воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення.

Якщо, з об’єктивних причин, орган опіки та піклування не має можливості виконувати свої функції, сільський, селищний, міський голова за місцем переміщення сім’ї патронатного вихователя з дитиною видає розпорядження про тимчасову організацію роботи сім’ї патронатного вихователя з урахуванням обставин, у тому числі і до припинення надзвичайного або воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення.

 У разі вимушеного переміщення сім’ї патронатного вихователя разом з дитиною, влаштованою під патронат:

1) патронатний вихователь повідомляє службі виконавчого органу за місцем переміщення та службі, яка передала дитину під патронат, нову адресу свого проживання та контактні дані;

2) служба, яка передала дитину під патронат, надсилає копію договору про патронат над дитиною службі за місцем переміщення сім’ї патронатного вихователя та, у разі можливості, вносить інформацію про тимчасове місце перебування дитини до єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» або інформує про це Національну соціальну сервісну службу України.

Служба у справах дітей за місцем переміщення сім’ї патронатного вихователя:

сприяє створенню умов для функціонування сім’ї патронатного вихователя та задоволенню потреб влаштованої дитини;

протягом п’яти робочих днів бере на облік дитину, яка перебуває у сім’ї патронатного вихователя, повідомляє органу соціального захисту населення про розміщення на його території сім’ї патронатного вихователя та надсилає повідомлення службі, яка передала дитину під патронат;

за згодою патронатного вихователя може здійснювати додаткове влаштування дітей під патронат.

Дія договору про патронат припиняється на підставі розпорядження сільського, селищного, міського голови за поданням служби у разі:

відсутності можливості надавати послугу патронату над дитиною в умовах надзвичайного або воєнного стану;

виникнення у сім’ї патронатного вихователя не сприятливих для перебування дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя обставин, зазначених у пунктах 5, 30 та абзаці четвертому пункту 35 цього Порядку.

Рішення про припинення дії договору про патронат та вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя приймає сільський, селищний, міський голова на підставі документів, що обґрунтовують доцільність прийняття такого рішення. Підставами для прийняття рішення є висновок служби про досягнення цілей, визначених індивідуальним планом соціального захисту дитини, та наявність одного із документів, передбачених пунктом 31 цього Порядку.

Якщо сім’я патронатного вихователя разом з дитиною, яка перебувала під патронатом, перемістилася за кордон, строк дії рішення органу опіки та піклування/розпорядження голови сільської, селищної, міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя та договору про патронат над дитиною за згодою патронатного вихователя продовжується на період до видання іншого розпорядження сільського, селищного, міського голови чи до припинення надзвичайного або воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення.

Під час повернення в Україну патронатний вихователь зобов’язаний протягом п’яти календарних днів повідомити службі за місцем свого проживання про дітей, які перебувають у сім’ї патронатного вихователя.

Якщо патронатний вихователь не погоджується на продовження строку дії договору чи у разі виникнення обставин, що унеможливлюють його виконання, він зобов’язаний повідомити про це консульській установі в країні перебування.

Консульська установа інформує про це Національну соціальну сервісну службу України, яка приймає рішення про надання підтримки патронатній сім’ї та продовження виконання договору про патронат чи про подальше тимчасове влаштування дитини за кордоном або вжиття заходів для повернення дитини в Україну, та повідомляє службі у справах дітей, з якою укладено договір про патронат.

Після повернення дитини в Україну служба вносить інформацію про переміщення дитини до єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» та вживає заходів для влаштування дитини. Якщо служба з об’єктивних причин не може виконувати свої функції, заходів для влаштування дитини після її повернення в Україну вживає Національна соціальна сервісна служба України.

Про що слід пам’ятати, якщо ви зіткнулися із гендерно зумовленим / сексуальним / домашнім насильством в умовах війни?

Про що слід пам'ятати, якщо ви зіткнулися із гендерно зумовленим / сексуальним / домашнім насильством в умовах війни?

Про що слід пам'ятати, якщо ви зіткнулися із гендерно зумовленим / сексуальним / домашнім насильством в умовах війни?

Безпека постраждалих – найголовніше. Убезпечити жінок і дівчат, чоловіків і хлопців від наруги у надзвичайних ситуаціях — обов’язок кожного і кожної. Основні принципи – підтримка, повага, захист. Сексуальне насильство — тяжкий злочин, і важливо сповістити правоохоронні органи про нього. Якнайшвидше (протягом 72 годин) зверніться за медичною допомогою, особливо якщо ви пережили сексуальне насильство. Ви маєте право на підтримку.

Вчинення сексуального насильства є неприйнятним. Жодна ситуація не виправдовує його. Повідомляйте правоохоронців про небезпеку вчинення такого чи іншого насильства. Щоб громада була в безпеці, дійте!

«Вислухайте й спробуйте допомогти»: Якщо до вас звернулася особа, постраждала від гендерно зумовленого / сексуального / домашнього насильства, ви можете допомогти їй: вислухати без засудження і без оцінки ситуації та поділитися інформацією про телефонні лінії допомоги та/або соціальні служби підтримки у вашому регіоні (ЗАЗНАЧТЕ ТУТ контактні дані та прийомні години). Пам’ятайте: вина не на постраждалих.

Жінки та дівчата з інвалідністю можуть бути більш вразливими до гендерно зумовленого / сексуального / домашнього насильства. Їхній доступ до інформації про сексуальне здоровʼя, інтимні стосунки й насильство може бути більш обмеженим. Навіть пересуваючись у межах громади, вони можуть стати об’єктом домагань.

Гарячі лінії на випадок гендерно зумовленого / сексуального / домашнього насильства:

Гаряча лінія «Ла Страда» – телефон: 116 123 або 0800 500 335

Скайп: lastrada-ukraine | Телеграм: @NHL116123

Електронна пошта: hotline@la-strada.org.ua

Урядова гаряча лінія – 1547

Соціальний захист дітей, які перебувають в сім᾿ях патронатних вихователів, в умовах надзвичайного або воєнного стану

Соціальний захист дітей, які перебувають в сім᾿ях патронатних вихователів, в умовах надзвичайного або воєнного стану

Соціальний захист дітей, які перебувають в сім᾿ях патронатних вихователів, в умовах надзвичайного або воєнного стануЗахист прав та законних інтересів дітей, які  перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування внаслідок  воєнного стану, активних бойових дій,  має бути під постійною увагою та контролем усіх служб, які опікуються дітьми.

Однією із форм тимчасового влаштування дітей зазначеної категорії є сім᾿ї патронатних вихователів.

До початку російської агресії та активних бойових дій та території України,  в області у містах Маріуполь, Слов᾿янськ, Бахмут, Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Авдіївка функціонували 14 сімей патронатних вихователів, у яких виховувалася 21 дитина.

З 24 лютого 2022 року, незважаючи на оголошення у країні воєнного               стану, робота щодо створення нових сімей патронатних вихователів та влаштування до них дітей триває. Так, у  містах Костянтинівка, Мирноград та Дружківка були створені 4 нові сім᾿ї. У сім’ї  патронатних вихователів області були влаштовані 6 дітей.

В області активізовано роботу щодо забезпечення прав дітей на виховання у безпечному сімейному середовищі та отримання усіх необхідних соціальних гарантій. Допомогу у реалізації цих прав надають сім’ї патронатних вихователів. На сьогодні на території області продовжують перебувати та виконувати свої функції 5 таких сімей: у містах Костянтинівка, Дружківка та Бахмут.

У всі часи життя людини, а особливо дитини, було, залишається та буде залишатися вищою цінністю. У зв’язку із проведенням активних бойових дій на території області, проводиться постійна робота щодо переміщення (евакуації) сімей патронатних вихователів разом із дітьми у безпечні населені пункти України та за кордон.

З 24 лютого 2022 року за межі області виїхали 10 сімей патронатних вихователів, у тому числі 1 – за кордон.

Робота щодо соціального захисту дітей, які  перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування, в області триває.

 

 

 

Перелік документів, які є підставою для перетинання державного кордону України чоловіками-громадянами України призовного віку, які супроводжують дітей або інших осіб

Перелік документів, які є підставою для перетинання державного кордону України чоловіками-громадянами України призовного віку, які супроводжують дітей або інших осіб

Перелік документів, які є підставою для перетинання державного кордону України чоловіками-громадянами України призовного віку, які супроводжують дітей або інших осіб

Перелік документів, які є підставою для перетинання державного кордону України чоловіками-громадянами України призовного віку, які супроводжують дітей або інших осіб. У форматі pdf

До уваги прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників!

До уваги прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників!
До уваги прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників!
З метою надання підтримки у забезпеченні потреб прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей патронатних вихователів, які були тимчасово переміщені за кордон, у зв’язку з військовою агресією росії проти України, створено групу у Telegram. Посилання на групу https://t.me/+yUSZH17ou2Y3NjUy
Нацсоцслужба забезпечує діяльність цієї групи за підтримки проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), який реалізується за підтримки Уряду Канади.
В межах функціонування цієї групи проводиться збір даних про потреби ваших сімей (через заповнення індивідуальних запитів, які є конфіденційними), забезпечується координація заходів зі задоволення виявлених потреб, надаються необхідні консультації.
Багато хто вже приєднався до цієї групи, але є ті, хто поки що не приєднався або наразі перетинає кордон. Звертаємось до вас із проханням приєднатися до цієї групи, уважно ознайомитися із наданою там інформацією та заповнити анкету щодо ваших потреб та проблемних питань, з якими ви стикаєтесь.
Наголошуємо, що саме ця група створена для тих прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів та піклувальників, які перебувають із дітьми за кордоном.
Наразі там вже розміщено корисну для вас інформацію. А саме:
✅ про постановку на консульський облік
✅про відмінності статусів біженця та особи, яка має тимчасовий захист
та про інші актуальні питання.
Просимо Вас бути відкритими до спілкування, відверто зазначати про питання, які Вас турбують, і пам’ятати, що для нас важливо потурбуватися про кожну дитину і про Ваші потреби.

Онлайн-нарада з Міністерством соціальної політики України

Онлайн-нарада з Міністерством соціальної політики України

 

Онлайн-нарада з Міністерством соціальної політики України

Міністерством соціальної політики України проведено  для служб у справах дітей обласних, Київської міської державних адміністрацій,  онлайн-нараду за підсумками проміжних результатів спільної роботи в рамках виконання Меморандуму про співпрацю між Мінсоцполітики та Національною соціальною сервісною службою України, Громадською Спілкою „Українська мережа за права дитини” від 01.12.2021, основним завданням якого є вдосконалення якості інформації про дітей, які можуть бути усиновлені. За підсумками наради надані рекомендації щодо подальшої роботи у даному напрямку.

В місті Курахове створений перший у громаді дитячий будинок сімейного типу

В місті Курахове створений перший у громаді дитячий будинок сімейного типу

В місті Курахове створений перший у громаді дитячий будинок сімейного типу4 лютого в місті Курахове офіційно запрацював перший у громаді дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ).
За кошти субвенції з державного бюджету в 2021 році Курахівською міською радою придбано приміщення для дитячого будинку сімейного типу.
Подружжя Віктора та Віти виховують двох рідних дітей. Рік потому родина прийняла на виховання трьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогодні довлаштовано на виховання та спільне проживання ще двох дітей, позбавлених батьківського піклування.
Усього в новоствореному ДБСТ у місті Курахове проживає 7 дітей.
Це рішучий крок батьків-вихователів, бо дуже важливо, аби діти без належного батьківського піклування мали змогу виховуватись в умовах максимально наближених до сімейних.

У м. Добропілля двоє підлітків врятували маленького хлопчика, який провалився під лід

У м. Добропілля двоє підлітків врятували маленького хлопчика, який провалився під лід

У м. Добропілля двоє підлітків врятували маленького хлопчика, який провалився під лідУ м. Добропілля двоє підлітків врятували маленького хлопчика, який провалився під лід

В кінці січня 2022 року у місцевому парку культури та відпочинку двоє хлопців Кирило Коржов і Олексій Горбунов врятували життя маленькій дитині, яка провалилася під лід. Хоробрий вчинок підлітків є прикладом для всіх дорослих і дітей. Хлопчики, попри свій вік і недосвідченість у рятувальній справі, не вагаючись кинулися на допомогу дитині, й разом витягли її з крижаної води. Сучасні герої довели справу до кінця: відвели потерпілого до безпечного місця, а переконавшись, що з хлопчиком усе гаразд, повернулися додому, навіть не усвідомлюючи, що завтра прокинуться відомими не лише у своїй школі та місті, а й за його межами.
04 лютого 2022 року перед початком засідання виконавчого комітету Добропільської міської ради керівництвом міста Кирила та Олексія було нагороджено цінними подарунками. Заступник Добропільського міського голови Євген Бражніков похвалив хлопців за самовідданість та мужність у критичній ситуації. Окремо висловив вдячність їхнім батькам за те, що виховали юнаків сміливими та відважними. Вчинок підлітків є відображенням найкращих людських якостей.

У м. Добропілля двоє підлітків врятували маленького хлопчика, який провалився під лід

Заступник голови облдержадміністрації Юлія Костюніна провела онлайн-нараду з заступниками  міських, сільських, селищних голів, заступниками керівників військово-цивільних адміністрацій, начальниками служб у справах дітей, керівниками центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів соціальних служб територіальних громад області

Заступник голови облдержадміністрації Юлія Костюніна провела онлайн-нараду з заступниками  міських, сільських, селищних голів, заступниками керівників військово-цивільних адміністрацій, начальниками служб у справах дітей, керівниками центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів соціальних служб територіальних громад області

Заступник голови облдержадміністрації Юлія Костюніна провела онлайн-нараду з заступниками  міських, сільських, селищних голів, заступниками керівників військово-цивільних адміністрацій, начальниками служб у справах дітей, керівниками центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів соціальних служб територіальних громад області 03.02.2022 заступник голови облдержадміністрації Юлія Костюніна провела онлайн-нараду з заступниками  міських, сільських, селищних голів, заступниками керівників військово-цивільних адміністрацій, начальниками служб у справах дітей, керівниками центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів соціальних служб територіальних громад області

На нараді розглядалося питання «Реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у Донецькій області, розвиток сімейних та наближених до сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (на прикладі Комунального закладу «Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Крила Надії» Маріупольської міської ради»).

Заступник голови облдержадміністрації Юлія Костюніна провела онлайн-нараду з заступниками  міських, сільських, селищних голів, заступниками керівників військово-цивільних адміністрацій, начальниками служб у справах дітей, керівниками центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів соціальних служб територіальних громад областіЮлія Костюніна підкреслила, що Конвенція ООН про права дитини визначає, що дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння.

Сім’я є найкращим середовищем для виховання та розвитку дитини – це один із базових принципів  Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017    № 526-р.

У Донецькій області  загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, складає 4958 осіб, з них у  сімейних формах виховання, за оперативними даними служб у справах дітей громад, станом на сьогодні, перебувають 4288 дітей (86,5%).

Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Наталія Тимофеєва доповіла про розвиток у Донецькій області  сімейних та наближених до сімейних форм виховання дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування.

Заступник голови облдержадміністрації Юлія Костюніна провела онлайн-нараду з заступниками  міських, сільських, селищних голів, заступниками керівників військово-цивільних адміністрацій, начальниками служб у справах дітей, керівниками центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів соціальних служб територіальних громад областіСтаном на 01.02.2022 в області функціонує 79 дитячих будинків  сімейного типу та 165 прийомних сімей, в яких виховується 868 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

З 2017 року житло для функціонування ДБСТ придбавається за рахунок  субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування для міст обласного значення.

Протягом  2017- 2021 років було придбано 30 житлових будинків на загальну суму 71 млн. 877 тис. грн., у тому числі   6 млн. 826 тис. грн – з місцевих бюджетів.

Разом з тим, у закладах інституційного догляду та виховання дітей продовжують перебувати та потребують влаштування у сім’ї  487 дітей зазначеної категорії, з них: 50% дітей перебувають у складі великих родинних груп,  157 дітей з інвалідністю, що значно ускладнює їх влаштування до сімейних форм виховання.

У  зв’язку з цим, дуже актуальним в області стає питання щодо розвитку форм виховання, наближених до сімейних. До них належать малі групові будинки та відділення малих групових будиночків у складі Центрів соціальної підтримки дітей та сімей.

 

Начальник управління «Служба у справах дітей» Маріупольської міської ради Наталя Красильникова розповіла про досвід Маріупольської територіальної громади, які перші в області створили  Центр соціальної підтримки дітей та сімей, у якому створені відділення малих групових будиночків для проживання та виховання до досягнення 18-річного віку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в умовах, наближених до сімейних.

Під час наради представники територіальних громад активно брали участь в обговоренні порушених на нараді питань, отримували відповіді на поставлені питання, обмінювалися досвідом.

Підсумовуючи, Юлія Костюніна звернулася до представників громад щодо визначення в кожній з них загальної концепції розвитку сімейних та  наближених до сімейних форм виховання та механізмів її реалізації.