Щодо створення в області мережі сімей патронатних вихователів

Надання допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, є одним з пріоритетних напрямів роботи державних та недержавних організацій в Україні, адже найкращий спосіб захистити дитину – це підтримати її рідну сім’ю.
Сімейний патронат – це інноваційна послуга, яку запроваджують громади для підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на період подолання дитиною, батьками складних життєвих обставин або на період прийняття органом опіки та піклування рішення про набуття дитиною статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
В області 1034 дитини проживають у сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах.
Протягом 2019 року проведено 1492 рейди «Сім’я», під час яких обстежено 3920 сімей.
До адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП притягнуто 3069 батьків, які не виконували обов’язки з виховання, навчання, лікування та утримання дітей, за ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім’ї) – 79 батьків.
Впродовж 2019 року 284 батьки було позбавлено батьківських прав відносно 359 дітей, відібрано від батьків без позбавлення батьківських прав 21 дитина.
До центрів соціально-психологічної реабілітації дітей протягом 2019 року влаштовано 435 дітей, всього в них перебувало 670 дітей.
Отже, питання створення сімей патронатних вихователів в області є актуальним.
Патронатна сім’я (патронатний вихователь і його помічник – інший повнолітній член цієї сім’ї) має стати альтернативою центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, куди спрямовується дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, і є одним із ключових кроків у напрямку деінституалізації системи опіки.
Патронатна сім’я передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування.
Трапляються випадки, коли через недбалість або жорстоке поводження батьків, інших законних представників, дітям загрожує небезпека. Інколи у дітей хворіють або помирають батьки, й за ними нікому доглядати. Буває й так, що дітей залишають у пологових будинках після народження, й доки триває процедура надання таким дітям статусу, позбавлених батьківського піклування, немовлята безпомічно чекають своєї долі на самоті в лікарняній палаті або у будинках дитини. Інколи батьки, через складні життєві обставини (проблеми з житлом, хвороба батьків, їх ув’язнення тощо), не можуть опікуватися дітьми. У зазначених випадках допомогти вирішити проблему тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, можуть професійні сім’ї патронатних вихователів.
Після перебування у сім’ї патронатного вихователя дитина або повертається до рідної сім’ї (якщо батьки або законні представники подолали життєві труднощі ), або влаштовується до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу чи опікунів (якщо біологічні батьки позбавлені батьківських прав).
У сім’ю патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї, віком від народження до 18 років.
Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається відповідно до її індивідуальних потреб, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини, та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках, за рішенням органу опіки та піклування, термін може бути подовжений, однак не повинен бути більшим за 6 місяців.
На сьогодні, конкретні вимоги для створення сім’ї патронатного вихователя детально прописані у статтях 252-256 Сімейного кодексу України та постанові Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною».
Законодавством передбачена державна допомога та грошове забезпечення, що призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї та поновлюються у разі наступного влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.
Розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць, та виплачується на кожну влаштовану в сім’ю патронатного вихователя дитину.
Розмір грошового забезпечення патронатного вихователя становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.
У разі, коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш, як на 50 відсотків.
Враховуючи державну політику, спрямовану на реформування інтернатних закладів (у тому числі таких, до яких діти влаштовуються за заявою батьків), розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 05.12.2018 № 1437/5-18 затверджено регіональний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Донецькій області на 2018-2026 роки яким передбачається:
поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду та виховання дітей на 20% щороку (починаючи з 2018 року) (окрім закладів системи соціального захисту населення);
скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей на 15% щороку (починаючи з 2019 року) (окрім закладів системи соціального захисту населення);
припинення до 2026 року діяльності всіх типів установ інституційного догляду та виховання дітей, в яких проживає понад 10 вихованців (окрім закладів системи соціального захисту населення);
поступове встановлення мораторію з 2020 року на зарахування дітей в заклади інституційного догляду та виховання дітей, необхідно посилити роботу, спрямовану на пошук кандидатів для створення сімей патронатних вихователів, з метою забезпечення у кожній територіальній громаді доступу до вищезазначених послуг дітям та сім’ям з дітьми, відповідно до їх потреб.
З метою втілення державних вимог у розвитку інноваційних форм сімейного виховання, для надання комплексу послуг з тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини, якими є сім’ї патронатного вихователя, в області необхідно:
здійснити на місцях аналіз потреби у створенні сімей патронатних вихователів, взявши до уваги кількість сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і проживають на території міст, районів, рад об’єднаних територіальних громад та дітей, які потребують соціального захисту;
вжити невідкладних заходів щодо розвитку в містах, районах, радах об’єднаних територіальнихї громад мережі сімей патронатних вихователів;
розробити та провести інформаційно-рекламні кампанії щодо популяризації сімей патронатних вихователів та влаштування до них дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (в якості елементів рекламної кампанії застосовувати відеоролики, аудіоролики, брошури, листівки, плакати, у разі можливості, білборди);
залучити до рекламної кампанії засоби масової інформації;
поширити інформаційно-роз’яснювальну діяльність в Інтернет-просторі передбачаючи розробку тематичних інформаційних сторінок на інтернет-сайтах, у соціальних мережах;
забезпечити надання консультативно-інформаційної допомоги громадянам, які виявили бажання стати патронатними вихователями;
встановити прямі контакти з аудиторіями, де можуть бути потенційні кандидати в патронатні вихователі, у формах: очного діалогу, діалогу через засоби масової інформації, інтернет-діалогу у режимі онлайн, письмового інформування цільових груп, презентацій на тематичних нарадах, конференціях;
поширювати позитивний досвід функціонування патронатних сімей, шляхом проведення виставок, спеціально організованих заходів з демонстрацією фотографій, відеосюжетів;
активно співпрацювати з центром зайнятості населення, пропагуючи особам, які мають досвід у вихованні дітей та потребують працевлаштування, такий новий вид діяльності, як створення на базі їх родини сім’ї патронатного вихователя.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *