Правові засади діяльності служби у справах дітей

К О Н В Е Н Ц І Я  “Про права дитини”, схвалена резолюцією 44 сесії Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989 р. N 44/25, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 р. N 789-XII

З А К О Н   У К Р А Ї Н И   “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”  від 24 січня 1995 року від N 20/95-ВР

З А К О Н   У К Р А Ї Н И  “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІІ

З А К О Н   У К Р А Ї Н И “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” від 13.01.2005 № 2342-ІV

П О С Т А Н О В А  Кабінету Міністрів  України “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” від 24.09.2008 № 866

П О С Т А Н О В А Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” від 08.10.2008 № 905