Щодо створення в області мережі сімей патронатних вихователів

Надання допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, є одним з пріоритетних напрямів роботи державних та недержавних організацій в Україні, адже найкращий спосіб захистити дитину – це підтримати її рідну сім’ю.
Сімейний патронат – це інноваційна послуга, яку запроваджують громади для підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на період подолання дитиною, батьками складних життєвих обставин або на період прийняття органом опіки та піклування рішення про набуття дитиною статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.
В області 1034 дитини проживають у сім’ях, що перебувають у складних життєвих обставинах.
Протягом 2019 року проведено 1492 рейди «Сім’я», під час яких обстежено 3920 сімей.
До адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП притягнуто 3069 батьків, які не виконували обов’язки з виховання, навчання, лікування та утримання дітей, за ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім’ї) – 79 батьків.
Впродовж 2019 року 284 батьки було позбавлено батьківських прав відносно 359 дітей, відібрано від батьків без позбавлення батьківських прав 21 дитина.
До центрів соціально-психологічної реабілітації дітей протягом 2019 року влаштовано 435 дітей, всього в них перебувало 670 дітей.
Отже, питання створення сімей патронатних вихователів в області є актуальним.
Патронатна сім’я (патронатний вихователь і його помічник – інший повнолітній член цієї сім’ї) має стати альтернативою центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, куди спрямовується дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, і є одним із ключових кроків у напрямку деінституалізації системи опіки.
Патронатна сім’я передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, та одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування.
Трапляються випадки, коли через недбалість або жорстоке поводження батьків, інших законних представників, дітям загрожує небезпека. Інколи у дітей хворіють або помирають батьки, й за ними нікому доглядати. Буває й так, що дітей залишають у пологових будинках після народження, й доки триває процедура надання таким дітям статусу, позбавлених батьківського піклування, немовлята безпомічно чекають своєї долі на самоті в лікарняній палаті або у будинках дитини. Інколи батьки, через складні життєві обставини (проблеми з житлом, хвороба батьків, їх ув’язнення тощо), не можуть опікуватися дітьми. У зазначених випадках допомогти вирішити проблему тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, можуть професійні сім’ї патронатних вихователів.
Після перебування у сім’ї патронатного вихователя дитина або повертається до рідної сім’ї (якщо батьки або законні представники подолали життєві труднощі ), або влаштовується до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу чи опікунів (якщо біологічні батьки позбавлені батьківських прав).
У сім’ю патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї, віком від народження до 18 років.
Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається відповідно до її індивідуальних потреб, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини, та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках, за рішенням органу опіки та піклування, термін може бути подовжений, однак не повинен бути більшим за 6 місяців.
На сьогодні, конкретні вимоги для створення сім’ї патронатного вихователя детально прописані у статтях 252-256 Сімейного кодексу України та постанові Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною».
Законодавством передбачена державна допомога та грошове забезпечення, що призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї та поновлюються у разі наступного влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.
Розмір соціальної допомоги становить 2,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць, для дітей з інвалідністю 3,5 прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць, та виплачується на кожну влаштовану в сім’ю патронатного вихователя дитину.
Розмір грошового забезпечення патронатного вихователя становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.
У разі, коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш, як на 50 відсотків.
Враховуючи державну політику, спрямовану на реформування інтернатних закладів (у тому числі таких, до яких діти влаштовуються за заявою батьків), розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 05.12.2018 № 1437/5-18 затверджено регіональний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Донецькій області на 2018-2026 роки яким передбачається:
поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду та виховання дітей на 20% щороку (починаючи з 2018 року) (окрім закладів системи соціального захисту населення);
скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей на 15% щороку (починаючи з 2019 року) (окрім закладів системи соціального захисту населення);
припинення до 2026 року діяльності всіх типів установ інституційного догляду та виховання дітей, в яких проживає понад 10 вихованців (окрім закладів системи соціального захисту населення);
поступове встановлення мораторію з 2020 року на зарахування дітей в заклади інституційного догляду та виховання дітей, необхідно посилити роботу, спрямовану на пошук кандидатів для створення сімей патронатних вихователів, з метою забезпечення у кожній територіальній громаді доступу до вищезазначених послуг дітям та сім’ям з дітьми, відповідно до їх потреб.
З метою втілення державних вимог у розвитку інноваційних форм сімейного виховання, для надання комплексу послуг з тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини, якими є сім’ї патронатного вихователя, в області необхідно:
здійснити на місцях аналіз потреби у створенні сімей патронатних вихователів, взявши до уваги кількість сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і проживають на території міст, районів, рад об’єднаних територіальних громад та дітей, які потребують соціального захисту;
вжити невідкладних заходів щодо розвитку в містах, районах, радах об’єднаних територіальнихї громад мережі сімей патронатних вихователів;
розробити та провести інформаційно-рекламні кампанії щодо популяризації сімей патронатних вихователів та влаштування до них дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (в якості елементів рекламної кампанії застосовувати відеоролики, аудіоролики, брошури, листівки, плакати, у разі можливості, білборди);
залучити до рекламної кампанії засоби масової інформації;
поширити інформаційно-роз’яснювальну діяльність в Інтернет-просторі передбачаючи розробку тематичних інформаційних сторінок на інтернет-сайтах, у соціальних мережах;
забезпечити надання консультативно-інформаційної допомоги громадянам, які виявили бажання стати патронатними вихователями;
встановити прямі контакти з аудиторіями, де можуть бути потенційні кандидати в патронатні вихователі, у формах: очного діалогу, діалогу через засоби масової інформації, інтернет-діалогу у режимі онлайн, письмового інформування цільових груп, презентацій на тематичних нарадах, конференціях;
поширювати позитивний досвід функціонування патронатних сімей, шляхом проведення виставок, спеціально організованих заходів з демонстрацією фотографій, відеосюжетів;
активно співпрацювати з центром зайнятості населення, пропагуючи особам, які мають досвід у вихованні дітей та потребують працевлаштування, такий новий вид діяльності, як створення на базі їх родини сім’ї патронатного вихователя.

Рейд «Сім’я» с. Златоустівка Волноваського району

Службою у справах дітей Волноваської райдержадміністрації  проведений рейд “Сім’я” на території с. Голубицьке, с.Малинівка, с.Веселе, с.Златоустівка Волноваського району. Під час проведення рейду з батьками дітей проведені профілактичні бесіди щодо виконання батьківських обов’язків з виховання, утримання та розвитку дітей;  недопущення повторних випадків скоєння дітьми здочинів та правопорушень.  За наслідками обстеження умов проживання родин опікунів встановлено, що діти проживають в належних умовах, забезпечені одягом, взуттям, харчуванням, залучені до навчання, перебувають під наглядом сімейних лікарів. Законні представники отримують передбачену державну соціальну допомогу, яку використовують на задоволення потреб дітей.

Робота з попередження соціального сирітства триває

Сім`я завжди була найбільш стабільною структурною одиницею суспільства. В ній закладаються основи особистості, засвоюються головні цінності людського спілкування, формується базис стосунків людини зі світом. Соціальне здоров`я суспільства, держави в цілому залежить передусім від виховної діяльності сім`ї. З метою виявлення порушень прав дітей, здійснення їх соціального та правового захисту, створення належних умов для повноцінного життя, їх фізичного і розумового розвитку, поліпшення існуючих та вишукання нових форм соціальної підтримки дітей, службою у справах дітей Мангушської райдержадміністрації спільно з представниками Мангушського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області 11 березня 2020 року був проведений рейд “ Сім’я” на території Комишуватської сільської ради.
Під час рейду були відвідані діти, які опинилися у складних життєвих обставинах. Вказана сім»я неодноразово отримувала рекомендації щодо усунення недоліків у вихованні,утриманні,розвитку,медичного обстеження дітей з метою недопущення вилучення дітей із родини. В черговий раз з батьками проведена профілактична бесіда. За результатами рейду складено акт обстеження житлово-побутових умов дітей.
Члени комісії вирішили, що поведінка матері на час відвідування заслуговує на адміністративне покарання та запрошення на чергове засіданні комісії з питань захисту прав дитини.
Служба у справах дітей Мангушської райдержадміністрації продовжить роботу, направлену на підвищення виховного потенціалу батьків та збереження родинного середовища для дітей

Екскурсія для неповнолітніх до Меморіального музею-садиби Володимира Івановича Немировича-Данченка

10 березня 2020 року у Меморіальному музеї-садибі Володимира Івановича Немировича-Данченка для неповнолітніх, які перебувають на обліку у Великоновосілківському районному відділі філії ДУ «Центр пробації» в Донецькій області, представників «Ліги майбутніх поліцейських» співробітниками музею-садиби проведено екскурсію за участі завідувача сектору опіки та піклування служби у справах дітей Великоновосілківської райдержадміністрації Саніят МАГОМЕДОВОЇ,  фахівця з питань соціальної роботи із суб`єктами пробації Великоновосілківського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Донецькій області Наталі СЕРАФИМОВОЇ, старшого інспектора пробації Великоновосілківського районного відділу філії ДУ «Центр пробації» в Донецькій області Олени МАЛІЧ, начальника відділу Великоновосілківського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Володимира ХАРАМАНА, старшого інспектора Великоновосілківського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, капітана поліції Валентина ДЕМУРЕНКА.

Відкривши двері меморіального музею-садиби учасники екскурсії потрапили у світ двох видатних людей: драматурга, письменника, режисера та видатного діяча народної освіти ХIХ століття, вченого-педагога.

 

У Мирнограді проведено зустріч представників міських установ та організацій з прийомними батьками та батьками – вихователями

У сучасному світі синдром вигорання перетворився на «хворобу» соціальних і комунікативних професій таких, як: соціальні працівники, лікарі, вчителі тощо. Але окремо варто говорити і про синдром емоційного вигорання у прийомних батьків та батьків-вихователів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Незважаючи на те, що вони мають чималий досвід виховання дітей, їм важливо отримути підтримку, допомогу кваліфікованого спеціаліста чи просто поділилися своїми проблемами, з якими вони стикаються в повсякденному житті.
Служба у справах дітей є головним провідником діяльності органу опіки та піклування у сфері захисту прав та законних інтересів дітей. 28.02.2020 службою у справах дітей організовано зустріч прийомних батьків з представниками міських установ та організацій: управління соціального захисту населення, відділу освіти, лікарні, центру надання адміністративних послуг.
Головною метою заходу було здійснення соціальної підтримки прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, попередження виникнення обставин, які перешкоджають функціонуванню таких сімей, підтримка емоційного стану батьків та отримання нових знань у сфері законодавства.

Раннє втручання: розвиток дитини і підтримка сім’ї

Під раннім втручанням фахівці розуміють систему підтримки і розвитку дітей віком до чотирьох років та їхніх сімей, спрямовану на поліпшення якості життя і малюка, і його близьких, яка має допомогти дитині з будь-якою інвалідністю або особливостями розвитку стати самостійною, а її сім’ї — жити гармонійним життям. Під раннім втручанням фахівці розуміють систему підтримки і розвитку дітей віком до чотирьох років та їхніх сімей, спрямовану на поліпшення якості життя і малюка, і його близьких, яка має допомогти дитині з будь-якою інвалідністю або особливостями розвитку стати самостійною, а її сім’ї — жити гармонійним життям. Раннє втручання надає свої послуги насамперед дітям перших років життя, оскільки раннє виявлення біологічних та соціальних факторів ризику щодо порушення розвитку дитини дає можливість своєчасно почати інтенсивну допомогу у ранньому віці, коли розвиток дитини особливо піддається впливу і є можливість попередити ускладнення неповносправності в функціонуванні сім’ї, так і в фізичному та психосоціальному розвитку дитини.Урядом затверджено план заходів з реалізації у 2019—2021 роках пілотного проєкту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя».Метою даного пілотного проєкту є створення та розбудова системи надання послуги раннього втручання для дітей з обмеженням життєдіяльності або ризиком виникнення таких обмежень і їх сімей, підвищення якості надання послуги раннього втручання, зменшення рівня інвалідизації дітей в Україні та запобігання їх інституціалізації у ранньому віці.Донецька область увійшла до числа пілотних областей, в яких здійснюється надання послуги раннього втручання.На сьогодні в області розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.08.2019  № 880/5-19 «Про реалізацію у Донецькій області в 2019-2021 роках пілотного проєкту «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» утворено регіональну консультативну раду з реалізації пілотного проєкту, затверджено її склад,  Положення та План заходів на 2019-2021 роки.Звертатися за допомогою можна від перших днів життя дитини, якщо малюк має:медичні діагнози, які призводять до порушень розвитку чи інвалідності (гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи, дитячий церебральний параліч, мікроцефалію, спинномозкову килу та ін.); встановлені порушення розвитку невизначеної етіології в одній або більше сферах розвитку, які встановлені під час огляду медичних фахівців (затримки психічного розвитку, розлади спектру аутизму та ін.);генетичні захворювання, які призводять до порушень розвитку (синдром Дауна та ін.);біологічний ризик (передчасно народжений малюк, або народжений в умовах тяжких пологів), соціальний ризик (всиновлені діти, діти, які виховуються в неналежних умовах та ін.).

Головна

Служба у справах дітей облдержадміністрації надала методичну та практичну допомогу службі у справах дітей Слов’янської міської ради Донецької області, перевірила умови проживання дітей у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу Слов’янської міської ради Донецької області

На первинному обліку служби у справах дітей Сло’янської міської ради перебуває 354 дитини–сиротит та дітей та дитини, позбавленої батьківського піклування, з них 273 дитини перебуває під опікою, піклуванням, 62 дитини виховуються в прийомних сім’ях (далі – ПС) та дитячих будинках сімейного типу (далі – ДБСТ).
Насьогодні  в місті  Слов’янську функціонує 9 ДБСТ, в яких виховується 54 дитини, та 3 ПС, в яких виховується 8 дітей.
З метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у 2017-2018 роках за кошти субвенції з державного бюджету було придбано 2 житлових будинки для створення на їх базі ДБСТ. Насьогодні у цих будинках виховується 12 дітей. З метою поліпшення матеріально-технічної бази цих ДБСТ з обласного бюджету на придбання меблів було виділено по 50,00 тис.грн..
Під час візиту, службою у справах дітей облдержадміністрації було перевірено умови утримання та виховання 26 дітей зазначеної категорії у 1 ПС та 4 ДБСТ.
Усі діти мають належні санітарно-гігієнічні та побутові умови для проживання, вчасно проходять необхідні медичні огляди.
Між законними представниками та дітьми сформувались довірливі та доброзичливі відносини, які будуються на взаємоповазі та взаєморозумінні. У питаннях виховання батьки-вихователі та прийомні батьки спрямовують увагу та зусилля на вирішення нагальних проблем дітей, що є актуальними.
Діти, які влаштовані в ПС та ДБСТ, не втрачають права на належні їм аліменти, пенсії. Вони отримують в закладах освіти безкоштовні сніданки на суму 10 грн., та користуються правами безкоштовного проїзду в громадському транспорті.
Ведеться робота з підвищення батьківської компетентності та педагогічного потенціалу опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків, поширення знань та навичок щодо формування життєво-важливих зв’язків, а також спілкування з дітьми. Прийомні батьки, батьки-вихователі систематично та вчасно проходять курси підвищення виховного потенціалу прийомних батьків в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Діти вищезазначеної категорії протягом 2019 року 100% були охоплені сімейним відпочинком, а також оздоровлювалися у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Службою у справах дітей Слов’янської міської ради Донецької області проводиться систематичний контроль за виконанням опікунами, піклувальниками, прийомними батьками та батьками-вихователями обов’язків щодо виховання та утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям та сім’ям опікунів, піклувальників надається всебічна підтримка за участю громадських та благодійних організацій, працюючих в місті суб’єктів підприємницької діяльності шляхом надання солодких подарунків, рюкзаків зі шкільним приладдям, адресної допомоги, страхування та інше.
З метою соціального захисту прав, свобод та законних інтересів дітей вище вказаної категорії у місті активізована робота щодо популяризації національного усиновлення, пропагування альтернативних форм сімейного виховання.

Відвідування сімей у смт Андріївка Волноваського району

Спеціалісти служби у справах дітей Волноваської райдержадміністрації 27 лютого 2020 року відвідали сім’ї з смт Андріївка Волноваського району. В 5 сім’ях опікунів, піклувальників виховується 7 підопічних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Права дітей не порушуються, все діти застраховані, отримують державні-соціальні виплати.

Також були відвідані 2 сім’ї, в яких батьки не виконують належним чином свої батьківські обо’язки стосовно виховання 6 дітей. Але в обох сім’ях візит був не першим та не останнім, а наслідком наступного візиту може бути  не лише попередження, а прийняття крайньої міри покарання, а саме підготовка та подача позовної заяви до суду про позбавлення батьківських прав.
У виїзній комісії участь взяли працівники служби у справах дітей, центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді та представники органів місцевого самоврядування.

Виїзний прийом громадян у с.Новополтавка Іллінівської об’єднаної територіальної громади

28.02.2020 службою у справах дітей облдержадміністрації проведено виїзний прийом громад у с.Новополтавка Іллінівської об’єднаної територіальної громади. Питання, які були порушені на особистому прийомі стосувалися опіки та піклування над дітьми. Громадянам надані консультації стосовно встановлення опіки, піклування та пільг, якими користуються діти-сироти та діти, позбвлені батьківського піклування.

Спільна виїзна комплексна профілактично-просвітницька робота пересувного мобільного консультативного пункту служби у справах дітей Бахмутської райдержадміністрації

28 лютого 2020 року на базі Часовоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Бахмутської районної ради Донецької області та Часовоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Бахмутської районної ради Донецької області проведена серед учнів виїзна комплексна профілактично-просвітницька робота пересувного мобільного консультативного пункту служби у справах дітей Бахмутської райдержадміністрації «День профілактики» за участю фахівця із соціальної роботи Бахмутського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, провідного фахівця з профорієнтації Бахмутського міського центру зайнятості, інспекторів Бахмутського міськрайонного відділу філії ДУ «Центр пробації» Донецької області.

 

Виїзне засідання проведено у формі лекції, бесіди, надання консультативної індивідуальної, групової, інформаційної допомоги дітям з використанням наочного матеріалу: буклетів, пам`яток, відео-фільмів, соціальних роликів за темами: профілактика правопорушень серед дітей, протидія булінгу в дитячому середовищі, профілактика насильства в сім ї та поза його оточенням, профілактика туберкульозу,  профорієнтація. В ході проведення ПМПК профілактичною роботою охоплено близько 160 учнів навчального закладу Бахмутського району.

Проведення відповідних комплексних профілактичних заходів серед неповнолітніх сприяє попередженню негативних проявів в дитячому середовищі, бездоглядності, впливає на формування правосвідомості студентів та їх батьків.