Особливості запровадження та організації функціонування послуги патронату над дитиною під час воєнного стану

10 травня 2022 року  набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України  № 581  «Про внесення змін до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя» (далі – Порядок), якою врегульовано надання послуги патронату над дитиною  під час воєнного або надзвичайного стану та у разі виникнення загрози життю чи здоров’ю дитини

Так, з урахуванням обставин воєнного або надзвичайного стану, постанову Кабінету Міністрів України  від  20 серпня 2021 року № 893 «Деякі питання захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною» було доповнено пунктами 35-42.

Змінами передбачено, що рекомендацію про можливість надання послуги патронату над дитиною кандидату у патронатні вихователі та добровільному помічнику у разі успішного проходження ними основного курсу навчання може видавати відповідний обласний, Київський міський центр соціальних служб.

Рішення про надання послуги патронату над дитиною та укладення договору про умови запровадження патронату приймається  протягом п’яти календарних днів за розпорядженням сільського, селищного, міського голови.

Розпорядження про влаштування до сім’ї патронатного вихователя дитини, яка залишилась без батьківського піклування, та укладення договору про патронат видається сільським, селищним, міським головою за поданням служби у справах дітей районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради (далі – служба) протягом п’яти робочих днів з моменту передачі дитини з урахуванням дати, зазначеної в акті про факт передачі дитини.

Постановою внесені зміни про можливість влаштування до сім’ї патронатного вихователя, за його згодою, дітей, які не є рідними братами та сестрами або такими, що виховувались в одній сім’ї.

У разі виникнення загрози життю чи здоров’ю дитини під час дії надзвичайного або воєнного стану:

сім’я патронатного вихователя може переміститися разом з дитиною, яка перебуває під патронатом, на безпечну територію, про що патронатний вихователь  негайно повідомляє батькам/законним представникам дитини, службі виконавчого органу, який передав дитину під патронат, або службі у справах дітей обласної військової адміністрації про обставини, намір та маршрут переміщення на безпечну територію.

Якщо сім’я патронатного вихователя не може або не хоче переміщуватися, сільський, селищний, міський голова приймає рішення про припинення договору про патронат та подальше влаштування дитини і переміщення її на безпечну територію.

У разі неможливості прийняття рішення про повернення дитини до батьків/законних представників за згодою патронатного вихователя сільський, селищний, міський голова може видати розпорядження про продовження строку дії договору про патронат над дитиною на період надзвичайного або воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення.

Якщо, з об’єктивних причин, орган опіки та піклування не має можливості виконувати свої функції, сільський, селищний, міський голова за місцем переміщення сім’ї патронатного вихователя з дитиною видає розпорядження про тимчасову організацію роботи сім’ї патронатного вихователя з урахуванням обставин, у тому числі і до припинення надзвичайного або воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення.

 У разі вимушеного переміщення сім’ї патронатного вихователя разом з дитиною, влаштованою під патронат:

1) патронатний вихователь повідомляє службі виконавчого органу за місцем переміщення та службі, яка передала дитину під патронат, нову адресу свого проживання та контактні дані;

2) служба, яка передала дитину під патронат, надсилає копію договору про патронат над дитиною службі за місцем переміщення сім’ї патронатного вихователя та, у разі можливості, вносить інформацію про тимчасове місце перебування дитини до єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» або інформує про це Національну соціальну сервісну службу України.

Служба у справах дітей за місцем переміщення сім’ї патронатного вихователя:

сприяє створенню умов для функціонування сім’ї патронатного вихователя та задоволенню потреб влаштованої дитини;

протягом п’яти робочих днів бере на облік дитину, яка перебуває у сім’ї патронатного вихователя, повідомляє органу соціального захисту населення про розміщення на його території сім’ї патронатного вихователя та надсилає повідомлення службі, яка передала дитину під патронат;

за згодою патронатного вихователя може здійснювати додаткове влаштування дітей під патронат.

Дія договору про патронат припиняється на підставі розпорядження сільського, селищного, міського голови за поданням служби у разі:

відсутності можливості надавати послугу патронату над дитиною в умовах надзвичайного або воєнного стану;

виникнення у сім’ї патронатного вихователя не сприятливих для перебування дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя обставин, зазначених у пунктах 5, 30 та абзаці четвертому пункту 35 цього Порядку.

Рішення про припинення дії договору про патронат та вибуття дитини з сім’ї патронатного вихователя приймає сільський, селищний, міський голова на підставі документів, що обґрунтовують доцільність прийняття такого рішення. Підставами для прийняття рішення є висновок служби про досягнення цілей, визначених індивідуальним планом соціального захисту дитини, та наявність одного із документів, передбачених пунктом 31 цього Порядку.

Якщо сім’я патронатного вихователя разом з дитиною, яка перебувала під патронатом, перемістилася за кордон, строк дії рішення органу опіки та піклування/розпорядження голови сільської, селищної, міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя та договору про патронат над дитиною за згодою патронатного вихователя продовжується на період до видання іншого розпорядження сільського, селищного, міського голови чи до припинення надзвичайного або воєнного стану та протягом одного місяця після його припинення.

Під час повернення в Україну патронатний вихователь зобов’язаний протягом п’яти календарних днів повідомити службі за місцем свого проживання про дітей, які перебувають у сім’ї патронатного вихователя.

Якщо патронатний вихователь не погоджується на продовження строку дії договору чи у разі виникнення обставин, що унеможливлюють його виконання, він зобов’язаний повідомити про це консульській установі в країні перебування.

Консульська установа інформує про це Національну соціальну сервісну службу України, яка приймає рішення про надання підтримки патронатній сім’ї та продовження виконання договору про патронат чи про подальше тимчасове влаштування дитини за кордоном або вжиття заходів для повернення дитини в Україну, та повідомляє службі у справах дітей, з якою укладено договір про патронат.

Після повернення дитини в Україну служба вносить інформацію про переміщення дитини до єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» та вживає заходів для влаштування дитини. Якщо служба з об’єктивних причин не може виконувати свої функції, заходів для влаштування дитини після її повернення в Україну вживає Національна соціальна сервісна служба України.

Про що слід пам’ятати, якщо ви зіткнулися із гендерно зумовленим / сексуальним / домашнім насильством в умовах війни?


Безпека постраждалих – найголовніше. Убезпечити жінок і дівчат, чоловіків і хлопців від наруги у надзвичайних ситуаціях — обов’язок кожного і кожної. Основні принципи – підтримка, повага, захист. Сексуальне насильство — тяжкий злочин, і важливо сповістити правоохоронні органи про нього. Якнайшвидше (протягом 72 годин) зверніться за медичною допомогою, особливо якщо ви пережили сексуальне насильство. Ви маєте право на підтримку.

Вчинення сексуального насильства є неприйнятним. Жодна ситуація не виправдовує його. Повідомляйте правоохоронців про небезпеку вчинення такого чи іншого насильства. Щоб громада була в безпеці, дійте!

«Вислухайте й спробуйте допомогти»: Якщо до вас звернулася особа, постраждала від гендерно зумовленого / сексуального / домашнього насильства, ви можете допомогти їй: вислухати без засудження і без оцінки ситуації та поділитися інформацією про телефонні лінії допомоги та/або соціальні служби підтримки у вашому регіоні (ЗАЗНАЧТЕ ТУТ контактні дані та прийомні години). Пам’ятайте: вина не на постраждалих.

Жінки та дівчата з інвалідністю можуть бути більш вразливими до гендерно зумовленого / сексуального / домашнього насильства. Їхній доступ до інформації про сексуальне здоровʼя, інтимні стосунки й насильство може бути більш обмеженим. Навіть пересуваючись у межах громади, вони можуть стати об’єктом домагань.

Гарячі лінії на випадок гендерно зумовленого / сексуального / домашнього насильства:

Гаряча лінія «Ла Страда» – телефон: 116 123 або 0800 500 335

Скайп: lastrada-ukraine | Телеграм: @NHL116123

Електронна пошта: hotline@la-strada.org.ua

Урядова гаряча лінія – 1547

Соціальний захист дітей, які перебувають в сім᾿ях патронатних вихователів, в умовах надзвичайного або воєнного стану

Захист прав та законних інтересів дітей, які  перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування внаслідок  воєнного стану, активних бойових дій,  має бути під постійною увагою та контролем усіх служб, які опікуються дітьми.

Однією із форм тимчасового влаштування дітей зазначеної категорії є сім᾿ї патронатних вихователів.

До початку російської агресії та активних бойових дій та території України,  в області у містах Маріуполь, Слов᾿янськ, Бахмут, Костянтинівка, Мирноград, Новогродівка, Авдіївка функціонували 14 сімей патронатних вихователів, у яких виховувалася 21 дитина.

З 24 лютого 2022 року, незважаючи на оголошення у країні воєнного               стану, робота щодо створення нових сімей патронатних вихователів та влаштування до них дітей триває. Так, у  містах Костянтинівка, Мирноград та Дружківка були створені 4 нові сім᾿ї. У сім’ї  патронатних вихователів області були влаштовані 6 дітей.

В області активізовано роботу щодо забезпечення прав дітей на виховання у безпечному сімейному середовищі та отримання усіх необхідних соціальних гарантій. Допомогу у реалізації цих прав надають сім’ї патронатних вихователів. На сьогодні на території області продовжують перебувати та виконувати свої функції 5 таких сімей: у містах Костянтинівка, Дружківка та Бахмут.

У всі часи життя людини, а особливо дитини, було, залишається та буде залишатися вищою цінністю. У зв’язку із проведенням активних бойових дій на території області, проводиться постійна робота щодо переміщення (евакуації) сімей патронатних вихователів разом із дітьми у безпечні населені пункти України та за кордон.

З 24 лютого 2022 року за межі області виїхали 10 сімей патронатних вихователів, у тому числі 1 – за кордон.

Робота щодо соціального захисту дітей, які  перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які залишились без батьківського піклування, в області триває.

 

 

 

Перелік документів, які є підставою для перетинання державного кордону України чоловіками-громадянами України призовного віку, які супроводжують дітей або інших осіб

Перелік документів, які є підставою для перетинання державного кордону України чоловіками-громадянами України призовного віку, які супроводжують дітей або інших осіб. У форматі pdf

До уваги прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників!

З метою надання підтримки у забезпеченні потреб прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, сімей патронатних вихователів, які були тимчасово переміщені за кордон, у зв’язку з військовою агресією росії проти України, створено групу у Telegram. Посилання на групу https://t.me/+yUSZH17ou2Y3NjUy
Нацсоцслужба забезпечує діяльність цієї групи за підтримки проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), який реалізується за підтримки Уряду Канади.
В межах функціонування цієї групи проводиться збір даних про потреби ваших сімей (через заповнення індивідуальних запитів, які є конфіденційними), забезпечується координація заходів зі задоволення виявлених потреб, надаються необхідні консультації.
Багато хто вже приєднався до цієї групи, але є ті, хто поки що не приєднався або наразі перетинає кордон. Звертаємось до вас із проханням приєднатися до цієї групи, уважно ознайомитися із наданою там інформацією та заповнити анкету щодо ваших потреб та проблемних питань, з якими ви стикаєтесь.
Наголошуємо, що саме ця група створена для тих прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів та піклувальників, які перебувають із дітьми за кордоном.
Наразі там вже розміщено корисну для вас інформацію. А саме:
✅ про постановку на консульський облік
✅про відмінності статусів біженця та особи, яка має тимчасовий захист
та про інші актуальні питання.
Просимо Вас бути відкритими до спілкування, відверто зазначати про питання, які Вас турбують, і пам’ятати, що для нас важливо потурбуватися про кожну дитину і про Ваші потреби.

Вікторія

Код: 0328610

Ім’я дитини: Вікторія

Рік народження: 2016

Стать: жіноча

Форма влаштування:  опіка, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, усиновлення

Наявність особливих потреб: ні

Наявність братів та сестер: Єгор, 2012 р.н., № 0328626; Вікторія, 2016 р.н., № 0328610, Вероніка, 2017 р.н., № 0328604, Олександр, 2019 р.н., № 0354749

Карина

Код: 0328758

Ім’я дитини: Карина

Рік народження: 2014

Стать: жіноча

Форма влаштування:  опіка, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, усиновлення

Наявність особливих потреб: ні

Наявність братів та сестер: Єгор, 2012 р.н., № 0328626; Вікторія, 2016 р.н., № 0328610, Вероніка, 2017 р.н., № 0328604, Олександр, 2019 р.н., № 0354749

Єгор

Код: 0328626

Ім’я дитини: Єгор

Рік народження: 2012

Стать: чоловіча

Форма влаштування:  опіка, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу, усиновлення

Наявність особливих потреб: ні

Наявність братів та сестер: Карина, 2014 р.н., № 0328758; Вікторія, 2016 р.н., № 0328610, Вероніка, 2017 р.н., № 0328604, Олександр, 2019 р.н., № 0354749